впъхвам

впъхвам
гл. - пъхам, напъхвам, вкарвам, втиквам, навирам, вмъквам, завирам, блъскам, въвирам, вмествам, помествам, влагам, провирам, препъхвам, въвеждам, мушкам, ръгам, тикам, затиквам, забивам, затъквам, натиквам, натъквам, набивам, забучвам, втъквам

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • вгъвам — гл. огъвам, гъна, прегъвам, превивам, свивам, пречупвам, преломявам, сгъвам, сдиплям, нагъвам, впъхвам, подпъхвам …   Български синонимен речник

  • вдавам — гл. втиквам, впъхвам, пъхам, вкарвам, вмествам, издавам напред …   Български синонимен речник

  • вдавам се — гл. впъхвам се, въвирам се, втиквам се гл. вдълбочавам се, увличам се …   Български синонимен речник

  • вкарвам — гл. въвирам, пъхам, впъхвам, втиквам, вмъквам, ръгам, мушкам, вмествам, натиквам, помествам, въвеждам, наръгвам, намушквам, провирам, прокарвам, навирам, надъхвам гл. въвличам гл. бода, бодвам, забождам, набождам, пробождам, пронизвам, муша,… …   Български синонимен речник

  • вмъквам — гл. втиквам, вкарвам, пъхам, въвеждам, въвирам, вмятам, вплитам, вмествам, внедрявам, вгнездвам, впъхвам, завирам гл. включвам, помествам, прибавям, притурям, въвличам, причислявам, вписвам гл. бода, бодвам, забождам, набождам, пробождам,… …   Български синонимен речник

  • втиквам — гл. пъхам, вбивам, вкарвам, впъхвам, напъхвам, блъскам, навирам, завирам, въвирам, вмъквам, мушкам, ръгам, затиквам, затъквам, забивам, набивам, натиквам, тикам, забучвам, забождам, натъквам, провирам, въвеждам, вмествам, помествам, поставям,… …   Български синонимен речник

  • въвирам — гл. втиквам, пъхам, вбивам, вкарвам, впъхвам, напъхвам, блъскам, навирам, завирам, вмъквам, мушкам, ръгам, затиквам, затъквам, забивам, набивам, натиквам, тикам, забучвам, забождам, натъквам, провирам, въвеждам, вмествам, помествам, поставям,… …   Български синонимен речник

  • затирвам — гл. впъхвам, забивам, набивам, натиквам, затъквам, пъхвам, набучвам, мушвам, завирам, забучвам, втъквам, натъквам, въвирам, тикам, напъхвам, втиквам, ръгам, наръгвам, намушквам гл. запушвам, затулям, задръствам …   Български синонимен речник

  • мушкам — гл. ръгам, пъхам, завирам, впъхвам, втиквам, въвирам, вкарвам, забивам, буча, забучвам, набучвам, бода, набождам, пробождам, провирам, прокарвам, пронизвам, пробивам, продупчвам гл. бодвам, забождам, муша, намушвам, ръгвам, натиквам, затъквам,… …   Български синонимен речник

  • напъхвам — гл. пъхам, впъхвам, вкарвам, втиквам, натъпквам, навирам, вмъквам, завирам, мушкам, въвирам, ръгам, блъскам, затиквам, затъквам, забивам, набивам, тикам, натиквам, забучвам, втъквам, натъквам, провирам, препъхвам, прекарвам, въвеждам, вмествам,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”